Text Translation
A
Application Program
Apply Använd
B
Bold Fet
C
Cancel Avbryt
Case sensitive Skiftlägeskänslig
D
Default Förvald
Defaults Förval
F
Folder Mapp
Font Typsnitt
H
Help Hjälp
I
Italic Kursiv
O
OK OK
R
Redo Gör om
Revert Återställ
S
Settings Inställningar
U
Untitled Namnlös