Text Translation
A
abort afbryd
about om
add tilføj
add folder tilføj mappe
apply anvend
attribute attribut
attributes attributter
automatic automatisk
B
back tilbage
black sort
blue blå
brown brun
C
cancel afbryd
changelog ændringslog
clipboard udklipsholder
close luk
color farve
connect forbind
connected forbundet
copy kopiér
cut klip
D
default standard
delete slet
directory mappe
double click dobbeltclick
down ned
E
erase slette
error fejl
exit afslut
export eksportér
F
file fil
file name filnavn
filename filnavn
find søg
folder mappe
font skrifttype
font size skriftstørrelse
full screen fuldskærm
fullscreen fuldskærm
G
green grøn
H
help hjælp
hide skjul
high høj
L
left venstre
less mindre
low lav
M
maybe måske
more mere
N
name navn
new ny
next næste
no nej
O
off slukket
ok ok
on tændt
open åbn
P
paste indsæt
previous tidligere
print udskriv
purple lilla
Q
quit afslut
R
red rød
remove fjern
replace erstat
reset nulstil
right højre
S
save gem
save as gem som
select vælg
T
text tekst
title titel
U
undo fortryd
up op
V
volume diskområde
W
window vindue
Y
yellow gul
yes ja
Z
zoom in zoom ind
zoom out zoom ud