Text Translation
A
Add Dodaj
Application Aplikacja
Apply Zastosuj
Artist Artysta
Attributes Atrybuty
B
Back Wstecz
C
Cancel Anuluj
Channel Kanał
Clear Wyczyść
Close Zamknij
Color Kolor
Copy Kopiuj
Create Utwórz
Cut Wytnij
D
Defaults Przywróć domyślne
Delete Usuń
E
Edit Edycja
F
File Plik
Find Znajdź
Folder Katalog
Font Font
G
Genre Gatunek
H
Help Pomoc
I
Info Informacje
M
Mode Tryb
N
Name Nazwa
New Nowy
Next Następny
O
OK OK
Open Otwórz
P
Page setup… Ustawienia strony…
Paste Wklej
Path Ścieżka
Preferences Ustawienia
Previous Poprzedni
Print Drukuj
Q
Quit Zakończ
R
Rating Ocena
Remove Usuń
Replace Zastąp
Revert Cofnij
S
Save Zapisz
Save as… Zapisz jako…
Select all Zaznacz wszystko
Settings Ustawienia
T
Tags Tagi
V
Value Wartość
W
Window Okno